Trang chủ / Đào tạo / Kế toán tổng hợp các loại hình doanh nghiệp

Kế toán tổng hợp các loại hình doanh nghiệp

1. Nội dung kế toán tổng hợp.

– Hướng dẫn bắt đầu từ Nguyên lý Kế toán đến Hạch toán từ đầu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đúng chế độ KT.
( Bao gồm các loại hình Doanh nghiệp)

– Kết quả học là: Lập thành thạo BCTC trên Excell và phần mềm Kế toán Misa.

2. Về Luật Thuế.

– Các luật Thuế: Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, Luật quản lý Thuế, Thuế Nhà Thầu.

– Luật BHXH và các quy định về BHXH.

– Hướng dẫn lập tất cả các loại tờ khai thuế và QT Thuế phát sinh trong doanh nghiệp.

3. Về kỹ năng.

– Hướng dẫn về kỹ thuật trình bày và viết văn bản liên quan hoặc do Kế toán phải làm, khi nào thì làm công văn, khi nào thì làm quyết định… các vấn đề và nội dung cần lập quy chế như: Lập quy chế Tài chính, quy chế công tác phí, quy chế Lương và thưởng, quy chế làm việc của công ty….

– Hướn dẫn soạn thảo các hợp đồng như: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán việc, hợp đồng cộng tác viên…

4. Thời lượng học toàn khóa: 2,5 tháng ( mỗi tuần 3 buổi tối, các tối 357 hàng tuần, học từ 21h-22h30)


Công ty cổ phần TBD Việt Nam

MST: 2500440877

Địa chỉ: Xóm Bãi Bóng, khu chợ Cánh, Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Số điện thoai: 0913.559.454

Email: dailythuetbdvietnam@gmail.com

Bài viết liên quan:

Gọi điện thoại
0913.559.454