Trang chủ / Đào tạo / Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói

Quy trình nhận và làm làm BCTC cho các doanh nghiệp tại Đại Lý Thuế TBD Việt Nam

Bước 1: Trao đổi về tình hình kinh doanh của khách hàng.

Bước 2: Khảo sát thực tế tại công ty khách hàng.

Bước 3: Ký kết hợp đồng

Bước 4: Nhận chứng từ, hồ sơ

Bước 5: Sắp xếp lại hồ sơ chứng từ

Bước 6: Nhập liệu và rà soát như sau:

 • Kiểm tra toàn bộ thông tin trên hóa đơn
 • Nhập liệu chính xác
 • Đối chiếu số dư Ngân hàng.
 • Tập hợp đúng đối tượng chi phí
 • Phân loại theo chi phí được trừ và không được trừ
 • Gửi số dư công nợ 131 và 331 cho khách hàng để khách hàng rà soát đối chiếu
 • Xem xét hàng tồn kho
 • Phân bổ các chi phí trả trước
 • Trích khấu hao Tài sản cố định
 • Tổng hợp chi phí tiền lương
 • Tính thuế TNCN
 • Tính Bảo hiểm bắt buộc
 • Đối chiếu tình hình nộp BHXH bắt buộc.
 • Tính giá thành sản phẩm ( với cty sản xuất)
 • Đối chiếu với tờ khai thuế GTGT
 • Kiểm tra thuế TNDN đã tạm nộp
 • Tổng hợp doanh thu và chi phí
 • Lập BCTC và tờ khai QT thuế
 • Thông báo cho khách hàng tình hình kinh doanh
 • Thông báo cho khách hàng hoàn thiện, bổ sung các hồ sơ chứng từ còn thiếu.
 • Trao đổi thêm các vấn đề liên quan đến khách hàng

Bươc 7: Gửi số liệu cho khách hàng

Bước 8: Chỉnh sửa và chốt số liệu

Bước 9: Nộp BCTC.

Bước 10: In chứng từ, sổ sách gửi lại khách hàng.

Đại lý thuế TBD luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.


Công ty cổ phần TBD Việt Nam

MST: 2500440877

Địa chỉ: Xóm Bãi Bóng, khu chợ Cánh, Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Số điện thoai: 0913.559.454

Email: dailythuetbdvietnam@gmail.com

Bài viết liên quan:

Gọi điện thoại
0913.559.454